CICER CUM CAULE
                     
 
Wreszcie jest książka!
  migawki ze spotkania w Instytucie Energii Atomowej
  (31 styczeń 2002r.)
 
Z konferencji w Nowosybirsku
  inni o modelu swobodnego spadku
  (lipiec 2001r.)