KILKA KONKRETNYCH FAKTOW:
                     
Urodzony:
  
  29 września 1930 roku w Warszawie.
 
Dwoje dzieci:
  
  Hanna Gryzińska (29) i Michał A. Gryziński (26).
 
Wykształcenie:
  
  magister inżynier - studia na wydziale
  Łączności Politechniki Warszawskiej 1950-1955.
 
 
  doktor fizyki teoretycznej uzyskany w Instytucie
  Badań Jądrowych w 1966r.
 
Zainteresowania:
  
  siatkówka (prawie zawodowiec), pływanie, kajaki, żagle,
  narty, turystyka (Kaukaz, Ałtaj, Nepal).
 
CZYM SIE ZAJMOWALEM:
                     
FIZYKA TEORETYCZNA:
 
  zderzenia atomowe, teoria budowy atomu, astrofizyka.
 
FIZYKA EKSPERYMENTALNA:
 
  fizyka plazmy i kontrolowana synteza termojądrowa.
 
CO MI SIE UDALO ZROBIC:
                     
-
  
zderzenia atomowe, teoria budowy atomu, astrofizyka.
 
-
  
Zaczęło się od opracowania niezwykle skutecznej teorii zderzeń atomowych, noszącej nazwę przybliżenia zderzeń binarnych (Phys.Rev. 1957, 1959, 1965), która była dowodem na to, że elektrony w atomie poruszają się zgodnie z prawami fizyki klasycznej.
 
-
  
Punktem zwrotnym w moich rozważaniach nad budową atomu było odkrycie błędu popełnionego przez Bohra - okazało się, że elektrony w atomie poruszają się nie po okręgu, a radialnie w kierunku jądra (INR report 1965, Phys. Rev. Lett. 1965).
 
-
  
Jakościowo nowym elementem w badaniach zawiłych zjawisk mikroświata było wyjaśnienie zagadki falowo-korpuskularnego dualizmu (raport IBJ 1965, 1-st IAPC, N.J. 1968, Int.J. of Theor. Phys. 1987) - podważone zostały podstawy filozoficzne całej mechaniki kwantowej.
 
-
  
Najnowszy rezultat śledztwa w sprawie budowy atomu, to rozszyfrowanie elektronowej budowy atomu helu.( www.ipj.gov.pl/~gryzinski ).
 
-
  
Odkrycie błędu w Bohrowskim modelu atomu pozwoliło mi rozszyfrować kluczowe elementy wiązania chemicznego (Chem. Phys. Lett. 1994), a szczególności określić tor elektronu w zjonizowanej cząsteczce wodoru.
 
-
  
W zakresie fizyki eksperymentalnej główne moje osiągnięcie to : sformułowanie koncepcji izolacji magnetycznej (1959) i w oparciu o tą koncepcję skonstruowanie JONOTRONU - urządzenia generującego strumienie jonów o natężeniu milionów amperów; byłem również inicjatorem nowego kierunku badań w zakresie kontrolowanej syntezy jądrowej opartego na zasadach optyki jonowej - jego angielska nazwa to: ion beam fusion (raporty IBJ 711-715, 1965, II-E. Conf. PPCNF, Stockholm 1967).
 
PUBLIKACJE:
                     
Gryzinski.M.-
Phys. Rev. 115, 374-383 (1959).
 
Gryzinski.M.  
Phys. Rev. A 138, 305-321, 322-335, 336-358 (1965).
 
Gryzinski.M.  
Phys. Rev. Lett. 24, 45-46 (1970).
 
Gryzinski.M.  
J. Chem. Phys. 62, 2610-2619, 2620-2628,
  2629-2636 (1975).
 
Gryzinski.M.  
J. of Magnetism and Magn. Mat. 71, 53-62 (1987).
 
Gryzinski.M.  
Phys. Lett. 56A, 180-181 (1976).
 
Gryzinski.M. i Kunc.J.  
Jour. of Phys. B19, 2479-2504 (1986).
 
Gryzinski.M., Kowalski.M.  
i Wlazlo.M.
  
w Gryzinski M. "True and false achievements
of modern physics" Homo-Sapiens, Warsaw (1996).
 
Gryzinski M., Kunc J.  
i Zgorzelski M.
  
J. Phys. B36, 2292-2302 (1973).
 
Gryzinski M. i Kowalski M.  
Phys. Lett. A200, 360-364 (1995).
 
Gryzinski M.  
Fizyka. 19, 325-344 (1987).
 
Gryzinski M. i Okopinska A.  
Proc of VIII ICPEAC, Belgrade, 635-636 (1973).
 
Gryzinski M. Kunc J.  
Jour. of Phys. B19, 2479-2504 (1986).
 
Gryzinski M.  
J. Chem. Phys. Lett.217, 481-485 (1994).
 
Gryzinski M.  
Phys. Lett. 41A, 69-70 (1972).
 
Gryzinski M.  
J. Theor. Phys. 26, 967-980 (1987).
 
  Powrot