PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO
 
                     
Wykłady tylko dla wybitnie uzdolnionych (!!!) będzie prowadzić światowej sławy polski fizyk amerykańskiego pochodzenia -MIKE THINMAN - "CHUDY" MICHAŁWykłady będą się odbywać regularnie-nieregularnie , średnio raz w miesiącu, z miesięczną przerwą zimową.
Rok szkolny 2002/2003
 
Tematy lekcji:
październik
Krótko o fizyce Newtona. Układ odniesienia Inercja ruchu i siła.
listopad
Zaskakujące efekty przy siłach periodycznie zmiennych: efekty falowe i kwantowe.
grudzień
Zderzenia atomowe - strzelanie na oślep jako źródło informacji o atomie.
styczeń
Model swobodnego spadku - elektrony w atomie poruszają się promieniście.
marzec
Kręt (spin) elektronu - elektron to coś na podobieństwo wirującego bąka.
kwiecień
Gazy szlachetne. Elektrony chyba mają płeć - chętnie łączą się w pary.
maj
Jak powstaje cząsteczka? Elektronowy szkielet kryształu.
czerwiec
Atomy zlepiają się - siły Van der Waalsa?