SPIS TRESCI

1. FIZYKA TEORETYCZNA XX-WIEKU NA FAŁSZYWYM TROPIE
(mechanika kwantowa - teoria która powstała, a powstać nie powinna)


2. O ŚWIETLE, KWANTACH I ATOMIE W DUCHU NEWTONA
(zawracamy z błędnej drogi, jaką fizyka teoretyczna kroczyła blisko sto lat)


3. JAK WYGLĄDA ATOM? JAK ATOMY ŁĄCZĄ SIĘ W CZĄSTECZKI?
(krótko i prosto dla wszystkich o elektronowych szlakach krzyżujących się na atomowych jądrach)


4. NIECO PROFESJONALNYCH ROZWAŻAŃ Z TEORII ATOMU
(wykład dla wszystkich tych, którym nie obce jest pojęcie pochodnej i całki)


5. I CO DALEJ? DALEJ TEŻ W DUCHU NEWTONA
(o spektroskopii i cząsteczce wodoru, o atomowym jądrze i fotonie, o teorii względności i kosmologii)


6. AUTOBIOGRAFICZNA TŁO SPRAWY
(inkwizycja we współczesnej fizyce i nie tylko fizyce)


7. SŁOWO KOŃCOWE
(Newtona rehabilitować. Bohra zweryfikować. Mechanikę kwantową pogrzebać.)


Epilog. Alarm dla planety Ziemia!
(sytuacja na Globie oczyma fizyka)

Powrot