O ATOMIE ŚCIŚLE
                     
W obronie elementarnych zasad logiki
i zdrowego rozsądku.
Anno domini 2002/2003
 
 
październik
Finał zagadki falowo-korpuskularnego dualizmu
listopad
Kwantowanie - periodyczne zaburzenia w problemie Keplera
grudzień
Zderzenia - źródło wiedzy o mikroświecie
styczeń
Atom wodoru - elektron na radialnej trajektorii swobodnego spadku
kwiecień
Atom helu - elektrony łączą się pary
Anno domini 2003/2004
 
październik
Atomy wieloelektronowe - kolektywna radialna kinetyka i kątowa symetria
grudzień
Chemia - dynamika wiązania kowalencyjnego i wiązania metalicznego
marzec
Elektronowa struktura ciała stałego
maj
O fotonie w duchu Newtona